Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

Jak zgłosić się na badanie

 

Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe za pośrednictwem:
Internetowego Konta Pacjenta.
infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Po jej wypełnieniu, system wygeneruje elektroniczne skierowanie, na podstawie którego będą zrobione badania. Każdy pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Pacjenci sami mogą wybrać miejsce zrobienia badań spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu – nie obowiązuje rejonizacja.

 

Pakiety badań
Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na
trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań
będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi jakich udzieli ona w ankiecie.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;

4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 

 

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

 

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
1. pomiar ciśnienia tętniczego;
2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała(BMI);
3. ocena miarowości rytmu serc

 

Gdzie można wykonać badania?
Uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu. Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

 

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link:

 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4

 

Skip to content