Przekazanie i poświadczenie nowego wozu bojowego w OSP KSRG Uchanie

W dniu 16.10.2020 przy Urzędzie Gminy w Uchaniach  a zarazem strażnicy OSP, odbyła się uroczysta zbiórka dotycząca przekazania nowego pozyskanego samochodu GBA3/16 na podwoziu Volvo. Meldunek o gotowości uroczystej zbiórki złożył Komendant Gminny OSP dh. Marcin Stopa , st.kpt. Piotrowi Gronowiczowi, który reprezentował Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego. Przekazania samochodu druhom z OSP Uchanie dokonali Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Piotr Gronowicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – Leszek Czerwonka oraz Starosta  hrubieszowski Aneta Karpiuk.

Poświęcenia pojazdu dokonali  Kapelan Strażaków pow. Hrubieszowskiego kś. Piotr Ciećkiewicz oraz Proboszcz parafii p.w. WNMP w Uchaniach ks. mgr. Dariusz Bajwoluk.

Zakup samochodu sfinansowano ze środków NFOŚiGW – 380 000zł , KSRG – 180 000 zł oraz wkład własny wymagany do dotacji to 235 810zł. Łączny koszt pojazdu to 795 810zł.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli również P. Alina Bujnowska reprezentująca prezesa WFOŚiGW w Lublinie P. Pawła Gilowskiego Wójt sąsiedniej Gminy Grabowiec Dariusz Popek.

Podczas krótkich wystąpień podziękowano wszystkim za dotychczasową współpracę na rzecz ochrony p.poż. między innymi Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu, Prezesowi WFOŚiGW w Lublinie Pawłowi Gilowskiemu, Posłowi na Sejm Sławomirowi Zawiślakowi , Prezesowi ZOG OSP RP Leszkowi Czerwonce.

Jest to jeden z dwóch pozyskanych pojazdów pożarniczych na terenie powiatu hrubieszowskiego w 2020 roku. Drugi wóz strażacki średni GBA na podwoziu Volvo trafił do OSP KSRG Kryłów, który zastąpi wysłużonego GCBA z 1985r.

 

 

 

Skip to content