Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN: sprzęt łączności oraz aparat ochrony dróg oddechowych.

„Fundacja ORLEN realizuje społeczną misję Fundatora-Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej, pragnie jak najlepiej wywiązać się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Od wielu lat wspomaga inicjatywy, których celem jest ochrona zdrowia i życia oraz podwyższanie poziomu bezpieczeństwa”.

 

„Szczególne znaczenie Fundator i korporacyjna Fundacja przywiązują do poprawy poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

 

„Z uwagi na powyższe doceniając rolę straży pożarnych w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa oraz ich znaczenie dla społeczności lokalnych, Darczyńca zorganizował program grantowy „ORLEN dla Strażaków”, w ramach którego”:

 

Darczyńca przekazuje na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie darowiznę pieniężną w ramach programu grantowego „ORLEN dla Strażaków”,  w wysokości 30 000 zł.

Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie wykorzystała otrzymaną kwotę wyłącznie na realizację projektu obejmującego zakup sprzętu łączności 7 szt. radiotelefonów przenośnych w tym jeden  funkcją nagrywania rozmów oraz na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych.

 

Pozyskany asortyment pozwoli na wymianę wyeksploatowanego sprzętu oraz wzmocni potencjał ratowniczy powiatu hrubieszowskiego oraz Zakładu Dużego Ryzyka „Orlen Paliwa”, który znajduje się na terenie miasta Hrubieszowa.

 

Serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN za sfinansowanie w całości asortymentu sprzętowego łączności bezprzewodowej oraz aparatu ochrony dróg oddechowych. Z pewnością wpłynie to na podniesienie skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przekładając się na bezpieczeństwo ratowników a tym samym bezpieczeństwo lokalne mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. Pozyskany nowy sprzęt to wysoki komfort służby ratowników PSP podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Po dobrze wypełnionej akcji możemy spotkać się pod naszym sztandarem na którym przyświecają nam  słowa ; Bóg Honor Ojczyzna

 

Komendant Powiatowy w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Gronowicz w imieniu własnym jak
i pracowników i funkcjonariuszy składa serdeczne podziękowania FUNDACJI ORLEN za okazane wsparcie i zaufanie.

Skip to content