Stacja kontroli pojazdów przy KP PSP w Hrubieszowie ponownie otwarta

Informuję, że od 01 czerwca 2020 roku Stacja Kontroli Pojazdów przy KP PSP w Hrubieszowie została ponownie otwarta.

 

zalecam, aby:

 

• podczas badań technicznych pojazdów stosować się do informacji znajdujących się na bramach i drzwiach wejściowych komendy

• ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą,

• użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania,

• klienci oczekiwali na badanie techniczne w swoim pojeździe.

Skip to content