Stop Pożarom Traw

👨‍🚒🚒🔥 Inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”.

 

Inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, która rozpoczyna się właśnie 1 marca i będzie trwała do 30 kwietnia 2024 r. 🎯 Głównym celem kampanii jest edukowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

 

💬 Pożary traw to bardzo ważny temat. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, bowiem okres wypalania traw już się zaczął.
💬 Co roku mówimy o tym, jak szkodliwe jest wypalanie traw dla społeczeństwa, zwierząt i środowiska. Na pewno nie sprzyja użyźnianiu gleby, jak panuje o tym powszechnie przekonanie.
💬 Wypalanie traw degraduje glebę, a co najważniejsze stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W 2023 roku w tych pożarach odnotowano niestety 3 ofiary śmiertelne a 36 osób zostało rannych.
💬 Za pośrednictwem tej kampanii społecznej, chciałbym zaapelować do społeczeństwa – proszę nie wypalać traw, to niebezpieczne dla zdrowia i życia‼️
Organizatorem wydarzenia była Komenda Główna PSP a jej współorganizatorami Dyrekcja Generalna Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
🔇 W 2023 roku w Polsce strażacy interweniowali 20 904 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie województw: mazowieckiego 3 314, dolnośląskiego 2 159, wielkopolskiego 1 687, śląskiego 1 672, małopolskiego 1 356 oraz łódzkiego 1319.
🔇 Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.
🔇 Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
🔇 Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.
🔇 Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami prawnymi a więcej informacji na ten temat oraz o całej kampanii społecznej #stoppozaromtraw, dostępne jest na stronie Komendy Głównej PSP pod linkiem https://www.gov.pl/web/kgpsp/Kampania-Stop-Pozarom-Traw

info KG PSP. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, KG PSP

 

Skip to content