Straż Pożarna w powiecie hrubieszowskim w liczbach – statystyki od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego powstało ogółem 811 zdarzeń w tym:

 • 206 pożarów,
 • 584 miejscowych zagrożeń,
 • 21 fałszywych alarmów.

 

Statystyka zdarzeń –porównanie lat 2018 i 2019.

Lp. Pozycja Rok 2018

 

Rok 2019

(do 31.12.2019)

1. Ogółem interwencje 830 811
2. Pożary 187 206
          małe 168 181
          średnie 19 23
          duże 0 2
          bardzo duże 0 0
3. Miejscowe zagrożenia 624 584
          małe 34 56
          lokalne 590 526
          średnie 0 2
          duże 0 0
          gigantyczne 0 0
4. Alarmy fałszywe 19 21
          złośliwe 1 1
          w dobrej wierze 17 16
          z instalacji wykrywania 1 4

 

 

 

Analizując powyższe porównanie w 2019 roku zauważamy spadek ogólnej liczby zdarzeń na którą składają się w głównej mierze spadek ilości miejscowych zagrożeń, jeśli chodzi o pożary i alarmy fałszywe nastąpił niewielki wzrost.

 

Liczba zdarzeń w powiecie w 2019 roku w rozbiciu na gminy (do 31.12.2019)

 

Lp. Powiat / gmina Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy fałszywe Razem
1. Dołhobyczów 12 59 0 71
2. Horodło 13 40 1 54
3. m. Hrubieszów 53 176 14 242
4. Hrubieszów 36 118            2 154
5. Mircze 19 57 0 76
6. Trzeszczany 9 32 0 41
7. Uchanie 21 41 1 63
8. Werbkowice 43 61 3 107
KP PSP Hrubieszów 206 584 21 811

 

 

 

 

 

Dominującymi przyczynami zdarzeń w 2019 roku było:

 

 • Pożarów:

 

 • Nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki (79),
 • NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach (8)
 • NOD w pozostałych przypadkach (4)
 • Nieostrożność osób nieletnich (NON) przy wypalaniu pozostałości roślinnych
  na polach (1)
 • Wady urządzeń instalacji elektrycznych (10)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń instalacji elektrycznych (1)
 • Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych (1)
 • Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe (6)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe (33)
 • Wady urządzeń grzewczych na paliwo gazowe (1)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe (1)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych (1)
 • Wady środków transportu (10)
 • Wyładowania atmosferyczne (1)
 • Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru (37)
 • Inne przyczyny (10)
 • Nieustalone (1)
 • Miejscowych zagrożeń:
 • Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia odbiorniki bez urządzeń ogrzewczych (3)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych (2)
 • Wady urządzeń mechanicznych (3)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych (1)
 • Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) (3)
 • Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) (4)
 • Uszkodzenie sieci, instalacji przesyłowych, doprowadzających, doprowadzających, media komunalne i technologiczne (8)
 • Wady środków transportu (5)
 • Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu (2)
 • Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (60)
 • Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych (1)
 • Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.(16)
 • Wady zbiorników ciśnieniowych (1)
 • Huragany, silne wiatry, tornada (185)
 • Gwałtowne opady atmosferyczne (29)
 • Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych (2)
 • Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków (8)
 • Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie (104)
 • Akcje terrorystyczne (1)
 • Nieumyślne działanie człowieka (10)
 • Celowe działanie człowieka (7)
 • Nieustalone (3)
 • Inne przyczyny (124)

W prowadzonych działaniach ratowniczych w 2019 roku  uczestniczyło ogółem 1268 pojazdów pożarniczych z czego 580 to samochody Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu hrubieszowskiego. Natomiast jeśli chodzi o ludzi to w działaniach tych uczestniczyło ogółem 5002 strażaków, z czego 2960 to strażacy – ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

 

 

Udział strażaków i pojazdów pożarniczych w działaniach ratowniczych w 2019 roku.( do 31.12.2019)

Lp. Wielkość zdarzenia Ogółem Ogółem JRG OSP w KSRG OSP inne
pojazdy osoby pojazdy osoby pojazdy osoby pojazdy osoby
Pożary
1. Małe 181 323 1391 186 613 93 537 44 241
2. Średnie 23 133 557 54 126 43 219 36 212
3. Duże 2 17 77 7 15 3 18 7 44
4. Bardzo duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP PSP Hrubieszów 206 473 2025 247 754 139 774 87 497
 
1. Małe 56 77 300 53 167 14 75 10 58
2. Lokalne 526 710 2657 380 1101 177 847 153 709
3. Średnie 2 8 20 8 20 0 0 0 0
4. Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Gigantyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP PSP Hrubieszów 584 795 2977 441 1288 191 922 163 767

 

 

Skip to content