Straż Pożarna w powiecie hrubieszowskim w liczbach – statystyki od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego powstało ogółem 992  zdarzeń w tym:

  • 230 pożary
  • 742 miejscowe zagrożenia
  • 20 alarmy fałszywe

Okres sprawozdawczy obejmujący rok 2020 w porównaniu do roku 2019 charakteryzuje tendencja wzrostowa, nastąpił wzrost o około 22,3 % ogólnej liczby zdarzeń, wzrost ilości pożarów o 11,7 %, zanotowano również wzrost miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem ubiegłym o 27,1 % natomiast spadek alarmów fałszywych o 4,8 %. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki straży pożarnych działające na obszarze Komendy Powiatowej PSP brały udział w 992 działaniach ratowniczych, z czego samych pożarów było 230,  miejscowych zagrożeń 742 i 20 alarmów fałszywych.

Poniższa tabela przedstawia statystykę zdarzeń w porównaniu do roku ubiegłego.

Statystyka zdarzeń – porównanie lat 2019 i 2020

 

 

Lp. Pozycja Rok 2019 Rok 2020 + / –
1. Ogółem interwencje 811 992 + 181
2. Pożary 206 230 + 24
          małe 181 209 + 28
          średnie 23 21 – 2
          duże 2 0 – 2
          bardzo duże 0 0 0
3. Miejscowe zagrożenia 584 742 + 158
          małe 56 61 + 22
          lokalne 526 680 +154
          średnie 2 1 – 1
          duże 0 0 0
          gigantyczne 0 0 0
4. Alarmy fałszywe 21 20 – 1
          złośliwe 1              2       +1
          w dobrej wierze 16 16 0
          z instalacji wykrywania 4 2 -2

 

Analizując powyższe porównanie w roku 2020 zauważamy wzrost ogólnej liczby zdarzeń, na dzień 31 grudnia 2020 roku ogólna liczba zdarzeń jest większa  w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 181. Ma to związek głównie ze wzrostem miejscowych zagrożeń których liczba jest większa o 158 oraz pożarów których liczba jest większa o 24

Skip to content