Strażacy ochotnicy mogą składać wnioski do komendanta powiatowego PSP o świadczenie ratownicze

W związku z wejściem ustawy o OSP z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.z 2021 r. poz. 2490) w dniu 16.02.2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyła się narada z przedstawicielami gmin powiatu hrubieszowskiego, która miała na celu przybliżenie samorządom przyznawanie świadczeń dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Prawo do świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł (podlega rewaloryzacji) z tytułu wysługi lat przysługuje strażakowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczo gaśniczych:

  • w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat,
  • w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat.

 

W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej czyli można sumować wszystkie lata w których druhowie brali udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

 

Aby udokumentować udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych potrzebne jest potwierdzenie przez trzech świadków. Jeden z nich musi pełnić funkcję publiczną lub być pracownikiem gminy  w tamtym okresie.

 

Ponadto świadkiem nie może być:

1) rodzina wnioskodawcy,

2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Świadczenia ratownicze wypłacane będą z Zakładu Emerytalno Rentowego

 

Wzory świadczenia do pobrania znajduje się na stronie Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie:

Oświadczenie świadka , oraz wniosek o przyznanie oświadczenia Wniosek o przyznanie świadczenia

Dodatkowe informacje: https://hrubieszow.kppsp.gov.pl/materialy-i-komunikaty/ .

Skip to content