Szkolenie Naczelników OSP z powiatu hrubieszowskiego.

W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zakończyło się szkolenie Naczelników OSP.

 

Szkolenie organizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i było skierowane do Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Zostało przeprowadzone na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Do szkolenia przystąpiło i ukończyło 17 druhów z terenu powiatu hrubieszowskiego.

info. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, foto. mł. bryg. Piotr Bartko.

 

Skip to content