Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w gminie Werbkowice

18 maja w GOK w Werbkowicach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięło 5 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Werbkowice.

 

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

foto. Gmina Werbkowice

Skip to content