Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Trzeszczanach

W dniu 7 października 2023 roku w OSP KSRG Trzeszczany odbyła się uroczystość przekazania lekkiego  samochodu ratowniczo – gaśniczego SLRtBa 1/8 na podwoziu Iveco dla jednostki OSP Trzeszczany.  Pojazd został zakupiony ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz budżetu Gminy Trzeszczany o wartości 52 700 zł.

 

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą zbiórką pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach oraz złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Mirosławowi Buremu przez dowódcę uroczystości prowadzoną przez asp. sztab. Damiana Lemińskiego.

 

Podczas oficjalnej części uroczystego przekazania pojazdu prezesowi OSP Trzeszczany kluczyki oraz akt przekazania wręczył st. bryg. Mirosław Bury Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w asyście z mł. bryg. Piotrem Gronowiczem Komendantem Powiatowym PSP w Hrubieszowie oraz Wójta Gminy Trzeszczany wraz z radnymi gminy. Następnie odbyło poświęcenie samochodu strażackiego przez kapelana strażaków powiatu hrubieszowskiego kś. Karola Stolarczyka.

 

W uroczystości wzięli udział jednostki OSP z Terenu gminy zaproszeni goście, w tym m.in st. bryg. Mirosław Bury Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, mł. bryg. Tomasz Zwolak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie, Wójt Gminy Trzeszczany Paweł Lipski,  Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach – Agnieszka Koszuk-Janicka, radni Gminy Trzeszczany oraz miejscowa społeczność.

 

Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia służby druhów ochotników w Trzeszczanach, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Trzeszczany oraz całego powiatu hrubieszowskiego.

 

info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz

Skip to content