Uroczyste ślubowanie

W piątek 8 października 2021 roku o godzinie 9.00 miało miejsce uroczyste ślubowanie dwóch nowoprzyjętych strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

W szeregi zawodowych strażaków mieli zaszczyt wstąpić:

  • str. Dyjak Damian
  • str. Rymowicz Kamil

Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – st. kpt. Piotr Gronowicz. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poprowadził Zastępca Komendanta PSP w Hrubieszowie st. kpt. Tomasz Zwolak. Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz uroczyste wręczenie aktów ślubowania.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

info. foto.:  st. kpt. Marcin Lebiedowicz

Skip to content