Uroczyste ślubowanie

We wtorek 13 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00 miało miejsce uroczyste ślubowanie trzech nowoprzyjętych strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

W szeregi zawodowych strażaków mieli zaszczyt wstąpić:

  • str. Szczuc Mariusz
  • str. Romaszko Albert
  • str. Molas Piotr

Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – mł. bryg. Piotr Gronowicz. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poprowadził Zastępca Komendanta PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Tomasz Zwolak. Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz uroczyste wręczenie aktów ślubowania.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

info. foto.:  st. kpt. Marcin Lebiedowicz

 

Skip to content