Uroczyste ślubowanie

W czwartek 14 września 2023 roku o godzinie 8.30 miało miejsce uroczyste ślubowanie trzech nowoprzyjętych strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

W szeregi zawodowych strażaków mieli zaszczyt wstąpić:

  • str. Tucki Krzysztof
  • str. Brodacz Damian
  • str. Ożarowski Paweł

Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie –mł.bryg. Piotr Gronowicz. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poprowadził Zastępca Komendanta PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Tomasz Zwolak. Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz uroczyste wręczenie aktów ślubowania.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

                                                         ŚLUBOWANIE

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

               UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

               ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

               ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych  ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

 

info. foto.:  st. kpt. Marcin Lebiedowicz

 

Skip to content