Uroczyste ślubowanie strażaków w KP PSP w Hrubieszowie

W piątek 10 maja 2024 roku o godzinie 8.00 miało miejsce uroczyste ślubowanie trzech nowoprzyjętych strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

W szeregi zawodowych strażaków mieli zaszczyt wstąpić:

  • str. Przemysław Kasztelan
  • str. Mateusz Iwicki
  • str. Patryk Wiązanka

Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – mł. bryg. Tomasz Zwolak. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Kamil Zamościński. Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz uroczyste wręczenie aktów ślubowania.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

info. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, foto. Karol Romankiewicz

Skip to content