Uroczyste ślubowanie

W piątek 05 lutego 2021 roku o godzinie 9.00 miało miejsce uroczyste ślubowanie dwóch nowoprzyjętych strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

 

W szeregi zawodowych strażaków mieli zaszczyt wstąpić:

• str. Gabryś Marcin

• str. Wojtiuk Dionizy

 

Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – st. kpt. Piotr Gronowicz. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poprowadził Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej st. kpt. Tomasz Piłat. Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz uroczyste wręczenie aktów ślubowania.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Skip to content