W dniu 28 stycznia 2023 r. odbyło Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

W dniu 28 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie, w którym uczestniczyli  emerytowani funkcjonariusze straży pożarnej, osoby wspierające Koło, osoby cywilne działające w Kole oraz zaproszeni goście.

 

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie roczne za 2022 r. oraz sprawozdanie z działalności zarządu Koła za całą kadencję, których dokonała Prezes Zarządu Koła, przedstawiono roczne sprawozdanie finansowe Skarbnika Koła oraz protokół  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Skarbnika Koła. Udzielono absolutorium dla Zarządu za 2022 r. Dokonano wyborów nowego Zarządu w sześcioosobowym składzie, tj. Halina Zięba – Prezes; Piotr Kierepka – V-ce Prezes; Dariusz Bednarz- Sekretarz; Irena Kuduk – Skarbnik; Marek Olucha – Członek; Piotr Sendecki – Członek, dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Rajmund Kulczyński – Przewodniczący; Andrzej Piotrowski – Sekretarz; Lech Malinowski – Członek, oraz delegatów na zjazd wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie. Po wyborach Kol. Halina Zięba – Prezes Zarządu przedstawiła Plan pracy Zarządu na 2023 rok.

 

Prezes Zarządu Koła – Halina Zięba

 

 

Skip to content