Walne zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem opłatkowym

31 stycznia 2014 odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów pożarnictwa z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Prezes Koła Ryszard Sidorski powitał przybyłych członków koła oraz zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w Lublinie, Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie mł.bryg. Piotra Kierepkę oraz jego zastepcą bryg. Dariusza Bednarza.

Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w Lublinie Pana pułkownika Jerzego Górnickiego.

Prezes Koła Ryszard Sidorski przedstawił sprawozdanie roczne z działalności koła. Obecny na zebraniu Pan bryg. w st.spocz. Stanisław Marek omówił poruszane sprawy tj. fundusz socjalny i obchody XX lecia Związku ZEiR RP.

Na zakończenie zebrani podzielili się opłatkiem oraz wznieśli toast noworoczny lampką szampana.

Opracował Prezes Koła Ryszard Sidorski

Skip to content