Włączenie jednostki OSP Strzyżów do KSRG

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 11 listopada 2022 roku decyzją Nr III/172 KSRG włączył jednostkę OSP Strzyżów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Uroczystość przeprowadzono w formie apelu który rozpoczął się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Podkańskiego przez dowódcę uroczystości st. asp. Damiana Lemińskiego. Po złożeniu meldunku obecnych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Gronowicz a w szczególności druhów OSP Strzyżów. W trakcie uroczystości odśpiewany został hymn państwowy oraz podniesiono flagę państwową na maszt. Akt włączenia do KSRG wręczył w imieniu Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Podkański Prezesowi OSP Strzyżów Grzegorzowi Kaźmierczukowi oraz naczelnikowi Dawidowi Szulżukowi.  Włączenie jednostki jest okresem próbnym na okres 5 lat, jest to czas na uzupełnienie i doposażenie wymaganego sprzętu czy wyszkolenia po tym czasie będzie możliwe przedłużenie decyzji.

 

W uroczystości udział wzięli Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak członek parlamentarnego zespołu strażaków, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk Prezes powiatowy ZOSPRP, Wójt gminy Horodło Krzysztof Bożek.

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

 

Gratulujemy druhom z OSP Strzyżów wejścia w szeregi KSRG niewątpliwie jest to wyróżnienia ale również nowe zadania operacyjne, zabezpieczenie i udział w działaniach operacyjnych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

 

info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz

 

Skip to content