Wręczenie zaświadczeń ze szkoleń dla druhów OSP z powiatu hrubieszowskiego.

W dniu 04 kwietnia 2023 roku druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hrubieszowskiego odebrali zaświadczenia ze szkoleń realizowanych w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie.

 

Szkolenia realizowane były przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

W dniu 06.06.2022 do 09.06.2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP.

Szkolenie realizowane było przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkole kształcących nawyki i umiejętności OSP

 

 

Szkolenie naczelników OSP

W dniach 28-29 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyło się szkolenie naczelników OSP.

Szkolenie realizowane było przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 

Szkolenie z zakresu metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego BHP

15 grudnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyło się szkolenie z zakresu metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego BHP dla naczelników lub zastępców naczelników OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Szkolenie realizowane było przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Celem szkolenia było przygotowanie naczelników i zastępców naczelników jednostek OSP do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla strażaków ratowników OSP. Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez strażaka:

– informacji o czynnikach środowiska służby/ pracy występujących na danym stanowisku i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną służbą/ pracą,

– wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia,

– wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania zadań.

 

Skip to content