Wsparcie finansowe na zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Hrubieszowie

W dniu 21 września 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyło się spotkanie z częścią darczyńców, którzy zasilili Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie celem dofinansowania zakupu inwestycyjnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Inicjatorem spotkania był Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

 

Uczestnikami spotkania byli:

Pan Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak – Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Pani Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Aneta Karpiuk oraz przedstawiciele Lasów Państwowych w osobach; Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunt Byra, Nadleśniczy Nadleśnictw: Strzelce Mariusz Nagadowski, Chełm Krzysztof Dżwierzyński, Świdnik Adam Kot, Nowa Dęba Kazimierz Kopeć, którego reprezentowali obecni Nadleśniczy .Na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie st.kpt. Piotra Gronowicza zostały przekazane czeki  w wysokości  130 000, 00 zł za co serdecznie dziękujemy!!!  Ponadto wsparły nas instytucje takie jak: Fundacja Grupy PKP w Warszawie, Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka  na łączna kwotę 82 000, 00 zł

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim darczyńcom za wpłaty i Osobom wspierającym nas, którym   bezpieczeństwo Naszego Powiatu nie jest obojętne.  Pozyskane środki pozwolą na montaż finansowy łączony ze środkami budżetu państwa.

Skip to content