Wypadki i kolizje pojazdów pożarniczych

W związku z powtarzającymi się kolizjami i wypadkami drogowymi z udziałem pojazdów pożarniczych PSP  i OSP podczas interwencji ponownie przypominamy o właściwe sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – służby, w tym obowiązku:

  • Przestrzegania przez kierowców przepisów prawa ruchu drogowego.
  • Przestrzeganie przez ratowników zasad BHP.
  • Konieczności dostosowania prędkości jazdy do panujących warunków pogodowych oraz sytuacji na drodze.

Na powyższe elementy będzie zwracana szczególna uwaga podczas inspekcji  operacyjnych.

Skip to content