Zakończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP

W dniu 28 kwietnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zakończyło się Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hrubieszowskiego.

 

Komendant Powiatowy mł.bryg. Piotr Gronowicz wręczył 47 ratownikom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych przy założeniu posiadania aktualnego ubezpieczenia, badań lekarskich oraz szkolenia z zakresu BHP w myśl ustawy o OSP Gratulujemy wszystkim ukończenia kursu i życzymy spełniania się w dziedzinie ratownictwa

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

 

Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych. Uprawnienia jakie otrzymali to miedzy innymi prowadzenie podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego przewidzianego w programie szkolenia, w tym urządzeń nadawczych i odbiorczych właściwych dla sieci radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi,
wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w ramach wykonywania działań ratowniczych.

 

info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz

 

 

 

 

 

Skip to content