Zakończenie Szkolenia Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

29 września 2022 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbył się egzamin końcowy szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 32 druhów z terenu powiatu hrubieszowskiego.

 

Szkolenie miało na celu przygotowywanie strażaków kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

 

Podczas szkolenia druhowie OSP zapoznali się z następującą tematyką:

  • Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego,
  • Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych,
  • Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych,
  • Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp,
  • Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu,
  • Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych oraz pił,
  • Obsługa techniczna samochodów pożarniczych,
  • Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • Łączność i alarmowanie.

info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, JRG Hrubieszów

Skip to content