Szkolenie dla Naczelników OSP z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

W dniu 15 grudnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyło się szkolenie dla Naczelników OSP z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

 

Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i było skierowane do Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Zostało przeprowadzone na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP.

 

W trakcie zajęć omówione zostały kwestie bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz metodyka przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP.

 

 

Skip to content