Zakończono prace budowlane w zakresie projektu pod nazwą: “Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zakończyła prace związane z realizacji projektu Pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki . Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi dwóch budynków  oraz zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej Komenda Powiatowa PSP uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie kwotę 407 805,34 zł. Pozostałe środki wymagane jako wkład własny pochodzą z budżetu Wojewody Lubelskiego. Zrealizowany projekt pozwoli na zmniejszenie emisyjności CO2 a tym samym podniesiony zostanie czynnik ekonomiczny w postaci oszczędności utrzymania obiektów tutejszej komendy.

 

Skip to content