Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia podziału obowiązków współadministratorów danych Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) oraz minimalnych wymagań dotyczących realizacji zadań w tym zakresie.

DOC280120a
Skip to content