ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

W dniu 3 lutego 2022 r. Komendant Główny PSP zatwierdził nowe Zasady przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych, które znajdują się pod linkiem poniżej:

 

Zasady organizacji szkoleń OSP.pdf

 

lub

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH.pdf  

 

Zasady regulują i określają m.in.: rodzaje szkoleń strażaków OSP, doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP, podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami, kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP, przygotowanie, organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP, zasady dokumentowania szkoleń, rodzaje dokumentacji z przebiegu szkoleń.

 

Skip to content