Zmiana służby z PSP do OSP

W dniu 22 maja 2022 roku z inicjatywy druhów OSP Teratyn zorganizowano uroczyste przekazanie i wprowadzenie do podziału bojowego oraz poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/20 przekazanego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św, którą odprawił kś. Zbigniew Szczygieł w koncelebrze z kś. płk. Bogusławem Romankiewiczem.
W kolejnej części dowódca uroczystości dh. Damian Lemiński złożył meldunek Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu. Podczas odśpiewywanego hymnu państwowego podniesiono flagę Polski na maszt.
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski wręczył akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz Panem Posłem Sławomirem Zawiślakiem, Starostą Hrubieszowskim Anetą Karpiuk oraz Komendantem Powiatowym ml. bryg. Piotrem Gronowiczem na ręce Prezesa Marka Worobika oraz Naczelnika OSP Teratyn Tomasza Koniczuka.
W tej podniosłej uroczystości z ceremoniałem pożarniczym udział wzięli:
Poseł na Sejm RP oraz członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków Sławomir Zawiślak
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski
Z-ca LKW PSP st. bryg. Tomasz Podkański
Komendant Powiatowy PSP mł.bryg. Piotr Gronowicz
Starosta Hrubieszowski a zarazem Prezes ZP ZOSP RP
Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka , zaproszeni goście, druhowie OSP z terenu Gminy Uchanie oraz lokalna społeczność
Skip to content