Zrealizowana dotacja z Fundacji „Orlen dla Strażaków”

“Fundacja ORLEN realizując społeczną misję Fundatora – Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pragnie jak najlepiej wywiązać się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Od wielu lat wspomaga inicjatywy, których celem jest ochrona zdrowia i życia oraz podwyższania poziomu bezpieczeństwa.

Szczególne znaczenie Fundator i korporacyjna Fundacja przywiązują do poprawy poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Z uwagi na powyższe doceniając rolę straży pożarnych w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa oraz ich znaczenie dla społeczności lokalnych, Darczyńca zorganizował konkurs „ORLEN dla Strażaków””.

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie zrealizowała dotację z Fundacji „Orlen dla Strażaków” na zadania: zakup ubrań specjalnych  oraz zestawu narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym. Całość dotacji opiewa się na kwotę 125 000 zł (80 tys. narzędzia elektryczne, 45 tyś. ubrania specjalne).

 

 

Pozyskany asortyment pozwoli na ochronę indywidualną strażaków oraz wzmocni potencjał ratowniczy zabezpieczanego powiatu hrubieszowskiego oraz Zakładu Dużego Ryzyka „Orlen Paliwa”, który znajduje się na terenie miasta Hrubieszów.

 

 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie serdecznie dziękują Fundacji Orlen za okazaną pomoc i wsparcie finansowe, które przełoży się na wspólne bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

 

 

Skip to content