Życzenia Ministra Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażak

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,
Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych,
strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. To służba wymagająca szczególnych cech charakteru, a jednocześnie wysokich kompetencji i profesjonalizmu. W obliczu pożarów, klęsk żywiołowych oraz wielu innych zagrożeń, to zwykle strażacy są pierwsi na miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, niosąc pomoc potrzebującym, często z narażeniem własnego życia.
 
Jak co roku, 4 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto wszystkich Tych, którzy pełnią niebezpieczną i wymagającą, ale też piękną służbę. W tym wyjątkowym dniu przekazuję najwyższe wyrazy szacunku i uznania za Wasze zaangażowanie, trud i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
 
Ten dzień to okazja nie tylko do podziękowań, ale także podkreślenia roli Waszej służby w funkcjonowaniu państwa. Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne współdziałają na rzecz ochrony ludności. Przykładem jest działanie PSP i OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. W jego ramach jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby i instytucje łączą siły w akcjach ratowniczych, zapewniając kompleksowe wsparcie w nagłych sytuacjach.
 
Międzynarodowy Dzień Strażaka to czas, kiedy należy także podziękować i docenić rolę Pracowników Cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. To dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu, formacja działa tak skutecznie.
 
Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Pracownikom Cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych życzę bezpiecznej służby, skutecznych interwencji oraz zasłużonego poczucia spełnienia i satysfakcji z podejmowanych działań.
 
Z wyrazami szacunku
 
Marcin Kierwiński
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Skip to content