Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona z wręczeniem awansów i wyróżnień

W dniu 24 listopada 2021 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wspólnie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbrygadierem Grzegorzem Alinowskim wręczyli 30 funkcjonariuszom PSP woj. lubelskiego awanse na wyższe stopnie służbowe oraz 2 dyplomy Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopnień mł.bryg. otrzymał st. kpt. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Odyniec.

 

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski podziękowali wszystkim strażakom woj. lubelskiego za zaangażowanie i wysiłki w służbie dla bezpieczeństwa obywateli i Państwa Polskiego. Podkreślali szczególne zasługi jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas walki z pandemią koronawirusa oraz coraz większy udział związany z wspieraniem ochrony granicy RP.

 

Straż Pożarna jako jedna z nielicznych służb ma szczególne znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa, zarówno w tych sytuacjach najtrudniejszych, kryzysowych, takich chociażby jak w tej chwili doświadczamy, jak i tych w życiu codziennym. Nie ma zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, pożarami, wypadkami drogowymi, w których służby straży pożarnej nie były by zaangażowane. Jestem pod wielkim wrażeniem funkcjonowania służb. Stanowicie bezpiecznik dla mieszkańców. Wasza aktywność jest bardzo budująca. Dziękuję za codzienne poczucie bezpieczeństwa. Miejcie poczucie, jak jesteście ważni w systemie zarządzania państwem” – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski zwrócił się do funkcjonariuszy tymi słowami  “Spotykamy się z wyróżnionymi szczególnie za zaangażowanie w walkę z koronawirusem, zagrożeniami dnia codziennego. Dziękuję Wam wszystkim. Za Waszym pośrednictwem dziękuję Waszym podwładnym, wszystkim strażakom województwa lubelskiego, którzy swoją postawą, swoją służbą na co dzień potwierdzają nasze zaufanie, które otrzymujemy od społeczeństwa Jestem zaszczycony, że Pan wojewoda przyjął nas w Urzędzie. Czuję wsparcie Pana wojewody na co dzień. Z każdym problemem, który się rodzi w strukturach PSP, możemy się zwrócić i zawsze znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie”.

 

zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra, Lubelski Urząd Wojewódzki

 

https://straz.lublin.pl/2021/11/uroczysta-zbiorka-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci-polaczona-z-wreczeniem-awansow-i-wyroznien/

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczysty-apel-w-urz%C4%99dzie-wojew%C3%B3dzkim-funkcjonariusze-psp-wyr%C3%B3%C5%BCnieni 

https://hrubieszow.kppsp.gov.pl/uroczysta-zbiorka-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci-polaczona-z-wreczeniem-awansow-i-wyroznien/

Skip to content